GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRI İLANI

Koyu Mavi renk arka fon üzerinde, çapraz bir şekilde duran, beyaz renk gazete! HEY POSTA adlı gazetenin sol bölümünde ; açıklama bölümündeki metin bulunmakta, sağ bölümünde etkinliğe ait bir fotoğraf yer almaktadır. Görselin sağ altında, HEY AKADEMİ logosu ve sol alt bölümde “@heysosyal” ibareli Facebook, İnstegram, Twitter sosyal medya ikonları yer almakta.

                                HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR YAŞAM AKADEMİSİ DERNEĞİ

 1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

 

Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği’nin 2’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 17 Aralık 2022 Cumartesi günü, saat 14.00’da, MERGEN Akademi Zafer Mah. Ertokuş Cad. No: 94/1 Merkez / ISPARTA adresinde, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 25 Aralık 2022 Pazar günü, saat 14.00’da aynı adreste ve aynı gündemle toplanacaktır.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan tüm üyelerimize duyurulur.

 

                                                                                GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan Heyeti’nin Teşkili
 3. Gündem Maddelerinin Okunması
 4. Genel Başkan İsmail ÇEVİKBAŞ’ın Konuşmaları
 5. 03.2021 – 17.12.2022 Dönemi Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası
 6. 03.2021 – 17.12.2022 Mali Raporunun Okunması ve İbrası
 7. Denetim Kurulu Raporlarının Görüşülmesi
 8. 2023 – 2025 Tahmini Bütçe Önerisinin Görüşülmesi
 9. Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçiminin Yapılması
 10. Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçiminin Yapılması
 11. Yönetim Kurulu’na Tüzük Gereği Verilecek Yetkilerin Görüşülmesi
 12. Dernek Giriş ve Yıllık Üye Aidatlarının Belirlenmesi
 13. Kapanış