HAKKIMIZDA

Eşit ve Erişilebilir bir Türkiye

Kuruluş Hikayemiz

Bizim hikayemiz; evrensel tasarım ilkesinin standart olarak uygulandığı, kamu ve özel sektör tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerden, herkesin eşit ve erişilebilir bir biçimde yararlandığı bir Türkiye hayali ile başladı. Sivil toplum; tarihsel süreç içinde geleneksel olarak sosyal dayanışma ve yardımlaşma ile toplum içinde birlik ve beraberliği sağlama misyonu ile oluşmuş bir organizasyon biçimidir. Yeryüzünde olan herşey gibi sivil toplumda zaman içinde gelişen ve değişen bir sektör olarak; günümüzde geleneksel misyonunun yanısıra toplumların demokratikleşmesi, bireylerin demokratik yaşam kültürünü benimsemeleri ve içselleştirmeleri, aktif ve etkin bir vatandaş olma bilinciyle karar alma ve politika geliştirme süreçlerine dahil olarak, insan haklarının korunup, gelişmesini sağlayan itici bir güç ve lokomotif haline gelmiştir. Engellilik; multidisipliner bir çalışma alanı olmakla birlikte bu alanı pek çok farklı kesim sahiplenmiş. Bu sahiplenme de lütuf odaklı anlayış ile beraberinde, engelliliğin maddi ve manevi suistimalini getirmiştir.

Birlikteliğin Gücü
Bir grup insan parkta birlikte elele

İşte bizler; engelli sivil toplum hareketi içinde “hak temelli anlayış” ile sürdürülebilir bir çalışma modeli geliştirmek ve yaygınlaştırmak, hak savunuculuğu yaparak engelli haklarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele etmek için eşit ve erişilebilir bir Türkiye hayaline ortak olarak, bu hayali ete kemiğe büründürdük.
Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (HEY AKADEMİ); bu misyon ve vizyonu içselleştiren sivil alan aktivistleri tarafından 10.09.2019’da Isparta’da kurulmuş, görme engelliler alanında, ulusal düzeyde faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütüdür. Engelliliğin maddi ve manevi suistimali, engelliliğe dayalı ayrımcılık, erişilebilirlik ve hak ihlallerini izleme – raporlama, gerekli hallerde idari ve yargı yollarına başvurmakta engel grubu gözetmemektedir.
Herkes için erişilebilir yaşam mümkün! Ve bizler bu süreçte fark yaratan bir değişimi gerçekleştirmek, sürdürülebilir katma değer oluşturmak için, uzun ve zorlu bir yola “hak temelli anlayış” pusulası, “evrensel tasarım” dümeni, “eşitlik ve erişilebilirlik” yelkeni ile çıktık.
Bizim dileklerimiz değil, hayallerimiz var. Dilekler için mucizeye, hayaller için hayale ortak olup, gerçekleştirecek inanca sahip yüreklere ihtiyaç vardır. Bizler de Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği’ni kurarak, bu inanca sahip olduğumuzu göstermiş olduk.
Ve hikayemiz devam ediyor…

Çalışma İlkelerimiz​

Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (HEY AKADEMİ); üyelerine, gönüllülerine, takipçilerine, çalışanlarına, faydalanıcılarına, katılımcılarına, paydaşlarına, iştirakçilerine, ortaklarına ve bağışçılarına her tür dil, din,mezhep, ırk, etknik köken, cinsiyet, hamilelik,  siyasi ve felsefi düşünce ya da görüş, sosyal ve ekonomik statü, yaş ve engelliliğe dayalı ayrımcılık içeren söz ve davranışa karşı koruyucu bir çalışma ortamı sağlamayı ve faaliyetler düzenlemeyi taahhüt eder. Bu kapsamda çalışma ilkelerimiz:

Yazıyı Büyüt
Kontrast