Günü Değil, Geleceği Kurtarmak İçin Çalışıyoruz!

Görselin sol üst köşesinde, Etkiniz logosu bulunmakta görselin ortasında,HEY AKADEMİ Kütüphane Erişilebilirliğini İzliyor!, yazısı bulunmakta yazının etrafında kitap Görselleri ve inceleme yapan insan çizimleri bulunmakta, Görselin sağ alt köşesinde, Hey Akademi logosu, logonun karşısında , Heysosyal, Sosyal medya ikonları yer almaktadır.

HEY AKADEMİ; hak temelli anlayışla faaliyette bulunan sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin kapasitelerinin güçlendirilmesini önemli ve değerli bulmaktadır. Bunun için bizler, günü kurtarmak için balık vermiyor, geleceği birlikte inşa etmek adına balık tutmayı öğretmeye devam ediyoruz.

52 Sivil toplum örgüt temsilcisi ve aktivistin katılımı ile 2 – 4 Haziran 2021 tarihleri arasında “Online Temel Proje Yazma Eğitimi” gerçekleştirildi. Eğitimde; proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı ile iyi uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşıldı. Eğitim katılımcılarının oluşturduğu gruplar ile yapılan atölye çalışmalarında da yeni, inovatif ve farklı fikirler ile demokratik kültür uyumu Türkiye’de engelli sivil toplum hareketinin geleceği için bizleri umutlandırdı.

Eğitim sonunda, tüm oturumlara düzenli katılım gösteren katılımcılara dijital katılım sertifikaları verildi.

Bilgi paylaştıkça güzel, birlikte başarmayı başarmak ise tarif edilmez bir sevinç…