HEY AKADEMİ Kütüphane Erişilebilirliğini İzliyor!

Görselin orta üst bölümünde bir diz üstü bilgisayar bilgisayar ekranında sırtı dönük bir insan onun başının üstünde düşünce baloncukları yer almaktadır, Görselin orta alt bölümünde açıklama bölümüdeki metin bulunmaktadır, görselin sağ alt bölümünde Hey akademi logosu, onun karşısında, hey sosyal, sosyal medya ikonları yer almaktadır.

Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (HEY AKADEMİ); durup – dinlenmeden hak temelli olarak engellilik alanında mücadele etmeye ve çalışmaya devam ediyor. Herkes gibi engelliler için eğitim olmazsa olmaz bir hak, akademik, mesleki ve kültürel olarak gelişimin de anahtarı.

Eğitim denilince, belki akla gelen ilk 5 şeyden biri “kitap”. 21. Yüzyılda gelişen teknoloji ve değişen alışkanlıklarla birlikte çeşitli formlara evrilmiş olsa da basılı ve elektroniyayınlara erişim hala birinci sırada olan önemini korumaktadır.

Peki, engelliler kütüphanelere ulaşabiliyor mu? Kütüphanelerde fiziki ve akademik erişilebilirlik standartları var mı? Yoksa, engelliler kütüphanelerin tasarımında unutulmuş olabilir mi?

İşte bu sorulara cevap aramak ve kapsamlı bir rapor ile dönüşümün gerçekleşmesi için katkı sağlamak adına gerçekleştireceğimiz izleme çalışmaları için Etkiniz Avrupa Birliği Programına sunduğumuz projemiz destek almaya hak kazandı.

HEY AKADEMİ; hak temelli anlayış ile izlemeye, raporlamaya ve savunmaya devam ediyor…