Ayrımcılık Eğitimine Katıldık

Koyu Mavi renk arka fon üzerinde, çapraz bir şekilde duran, beyaz renk gazete! HEY POSTA adlı gazetede; açıklama bölümünde yer alan haber metni bulunmakta. Görselin sağ altında, HEY AKADEMİ logosu ve sol alt bölümde “@heysosyal” ibareli Facebook, İnstegram, Twitter sosyal medya ikonları yer almakta.

Yerel Gençlik Dernekleri Ağı (YGDA) Üyesi olarak, 31 Mayıs-4 Haziran 2021 tarihleri arasında, İzmir’de ayrımcılık ve nefret söylemi eğitimine katılım sağladık.

İnsan hakları evrenseldir ve uluslararası bütün sözleşmelerde herkes için insan hakları eşit ve erişilebilir şekilde korunmaktadır. Fakat, dünyanın hemen hemen her bölgesinde değil, din, ırk mezhep, cinsiyet, engellilik ve benzeri sebeplerle ayrımcılık vakaları yaşanmaktadır. Sistematik hale gelen ayrımcılık vakaları da nefret söylemini beraberinde getirmektedir.

Yeniden barışın inşaası, insanlar için ötekileştirmenin ve ayrımcılığın yaşanmadığı, kişilerin çeşitli özellikleri ya da tercihleri sebebi ile nefret söylemine maruz kalma duyu bir Ülke için, gençler olarak neler yapabildiğinizi konuştuğumuz, atölye çalışmaları ile fikir ve projeler ürettiğimiz verimli bir eğitim gerçekleştirdik.

Ayrımcılığın olmadığı, nefret söyleminin destekçi bulamadığı bir ülke mümkün. İşte bu parola ile gençler olarak üzerimize düşen büyük sorumluluklar ve görevler bulunmaktadır. Dernek olarak bu misyonu gerçekleştirmek için çalışmalarımıza, hak temelli anlayış çerçevesinde devam edeceğiz.