I. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Hey Akademi Logosu

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR YAŞAM AKADEMİSİ                                                                                     DERNEĞİ

 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

                                                                 DUYURUSU

                                                                                26.02.2021

            Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği’nin 14.03.2021 Pazar günü, saat 14.00’da, Bahçelievler Mh. 3035 Sk. No: 25/1 Merkez Isparta adresinde bulunan Ramada by Wyndhome (Ramada Isparta Otel) toplantı salonunda, I. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem ile toplanacaktır. Toplantı yeter sayısına ulaşılamazsa 21/03/2021 tarihinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile toplanacaktır.

            Derneğimiz üyelerinin katılımları rica olunur.

            COVID-19 Pandemisi sebebi ile sadece Genel Kurul Üyeleri salona alınacak olup, refakatçiler kabul edilmeyecektir. Salonda desteğe ihtiyacı olanlar için personel bulunacaktır.

                                    GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan Heyetinin Oluşturulması
 3. Toplantı Gündeminin Okunması
 4. Genel Başkanın Konuşmaları
 5. Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası
 6. Bütçenin Okunması ve İbrası
 7. Denetim Kurulu Raporlarının Görüşülmesi
 8. Yönetim Kurulu Seçiminin Yapılması
 9. Denetim Kurulu Seçiminin Yapılması
 10. Tüzük Tadilat Önergelerinin Görüşülmesi
 11. Yönetim Kuruluna Verilecek Yetkilerin Görüşülmesi
 12. Kapanış