Hey Akademi 2 Yaşında! Erişilebilir Bir Geleceğe Adım Adım

Görselin sol orta bölümünde üzerinde mum olan bir doğum günü pastası bulunmakta, Görselin sağ üst köşesinde süslü bir fontla Hey Akademi 2 Yaşında yazısı yer almaktadır, Görselin sağ orta bölümünde, Erişilebilir bir Gelecek için Adım Adım yazısı bulunmaktadır, görselin sağ alt bölümünde hey akademi logosu orta alt bölümde heysosyal sosyal medya ikonları yer almaktadır.

Erişilebilir Bir Geleceğe Adım Adım!

Türkiye’de resmi kurumlar tarafından yapılan araştırma verilerine göre ülke nüfusunun %6.9’unu engelli bireyler oluşturmaktadır. Böylesine büyük ve önemli bir kitleyi oluşturan engellilerin eğitimden – sağlığa, kültürden – sanata, istihdamdan – sosyal güvenlik politikalarına kadar, kısacası hayata dair her alanda adeta kar topu haline gelmiş, ihtiyaç ve sorunları bulunmakta ve bu ihtiyaç ve sorunlar kalıcı, kapsayıcı ve sürüdülebilir olarak çözüme kavuşturulamamaktadır.

İşte, bizim hikayemiz tam burada başladı!

Kamu ve özel sektör tarafından sunulan bütün ürün ve hizmetler ile inşa edilen yapıların herkes için erişilebilir olması için kurulan bir hayal. Ve bu hayale ortak olan yüzlerce kocaman yürekli insan, 10 Eylül 2019’da Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği’ni, kısa adı ile HEY Akademiyi kurdu.

 

Uzun ve zorlu bir yola çıktığımızın farkındayız!

Evet, 10 Eylül 2019’da temellerini attığımız HEY AKADEMİ ile uzun ve zorlu bir yola çıktığımızın farkında olarak, her zaman gücümüzün yettiği kadarıyla katma değer oluşturacak olan faaliyetlerde bulunmaya özen gösterdik.

HEY AKADEMİ bugün 150 üye, 8 çalışma komitesi ve Ankara, Burdur, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ ve Tokat İl Temsilcilikleri ile Isparta genel merkez olmak üzere 15 İlde faaliyet gösteren, genç ve dinamik bir sivil toplum olarak 2 yaşında.

Az zamanda, çok işler başardık!

HEY AKADEMİ; kurulduğu ilk günden itibaren sahadaki ihtiyaç ve sorunlara çözüm önerileri geliştirmek için elini taşın altına koyan bir sivil toplum örgütü oldu. Ulusal ve uluslararası projeler ile faaliyetlerini finanse ederek, geliştirdiği çözüm önerilerini hayata geçirmek için çaba harcadı. Saha araştırmaları, raporlar, politika belgeleri, kısa filmler, kitapçıklar, ulusal ve uluslararası toplantılar, dijital eğitim kursları, kültür – sanat aktiviteleriyle, 2 yaşına heybesi dopdolu girdi.

Birlikteliğin gücüne inanıyoruz!

Şüphesiz HEY AKADEMİ; hak temelli anlayış ile faaliyet gösteren ilk ve tek sivil toplum örgütü değil. Sahada sözde değil, özde hak temelli anlayış ile çalışan, “ben” değil “biz” olma bilinci ve olgunluğuna erişmiş, alanda hak temelli anlayış ile çalışan sivil toplum örgütlerinin sayısı ve niteliğinin artması için çaba sarf eden paydaş kurum ve kuruluşlarla açık, şeffaf ve hesap verebilir bir bir biçimde işbirliğini hep önemsedik. Bizden destek isteyen her tüzel kişiye elimizden geldiğince destek olduk ve bize “hoş geldin” diyen her platforma da katılım sağlayarak, birlikteliğin gücüne olan inancımızı ortaya koyduk.

Engelli Çocuk Hakları Ağı (EÇHA), Yerel Gençlik Dernekleri Ağı (YGDA) ve 16 Ağusots 2021 tarihinde kurduğumuz Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı (EHİSA) platformlarında aktif olarak yer alıyor, Barış Kültürü Eğitim Ağı projesinde katılımcı olarak, yolculuğumuza devam ediyoruz.

Her şey erişilebilir bir gelecek için!

HEY AKADEMİ; bu uzun ve zorlu yola çıkarken bir vizyon ile hareket etti. O da, “eşit ve erişilebilir bir Türkiye” idi. Biz hala bu vizyon ile faaliyet göstermeye, engelli haklarının korunup – geliştirilmesi ile yaşanan ayrımcılık ve hak ihlalleriyle mücadele etmeye, herkes için erişilebilir bir gelecek için çalışmaya devam ediyor ve 10 Eylül 2021’de 2’inci yaşımıza adım atarken, tüm kamuoyuna sözlerimizle birlikte adımlarımızı da takip etmeye davet ediyoruz.

Herkes için eşit ve erişilebilir bir Türkiye vizyonu ile iyi ki doğdun HEY AKADEMİ!