Yerelde Güçlü Sivil Toplum İçin Nitelikli Aktivistler

PROJE KÜNYESİ

Proje Adı                                     : Yerelde Güçlü Sivil Toplum İçin Nitelikli Aktivistler

Proje Yılı                                     : 2020 – 2021

Destekleyen Kuruluş / Program: Engelliler Konfederasyonu

Projenin Amacı                           :

Yerelde Güçlü Sivil Toplum İçin Nitelikli Aktivistler Projesi; Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği üyelerinin hak temelli anlayış, engellilik, ayrımcılık, savunuculuk, proje döngüsü yönetimi ve stratejik plan hazırlama gibi konularda kapasitelerinin güçlendirilmesi, bu alanlarda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Proje kapsamında Isparta’da 4 gün boyunca eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir.