Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı

PROJE KÜNYESİ

Proje Adı                                     : Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı

Proje Yılı                                     : 2020 – 2021

Destekleyen Kuruluş / Program: Protect Defenders EU

Projenin Amacı                           :

Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı Projesi; Türkiye’de engelli haklarının korunması ve geliştirilmesi, engelli haklarının Anayasa, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre izlenmesi, raporlanması ve savunuculuğunun yapılması, engelli hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi için Dernekler Kanununun 25’inci Maddesine ve Dernekler Yönetmeliğinin 94’üncü Maddesine uygun olarak platform kurulması, engellilik ve sivil toplumla ilgili kurumsal kapasite arttırmak için çeşitli video çekimleri ile Derneğin 12 ay süre ile kurumsal ve idari giderlerinin finanse edilmesini amaçlamaktadır.