Engelli Kamu Personeli için Mobbing Anketi

Görselde anket yapan bir anketör Resmi yer almaktadır, Görselin sol altında soru baloncuğunun içinde açıklama bölümündeki metin yer almaktadır, Görselin sağ alt köşesinde Hey Akademi Logosu ve onun karşısında, heysosyal, sosyal medya ikonları bulunmaktadır.

Türkiye’de özellikle 2000’li yıllardan sonra ciddi oranda kamuya engelli personel alımı yapılmış, engelli kamu personeli seçimi için ayrı bir mevzuat düzenlemesi de gerçekleşmiştir.

Fakat, engelli kamu personelinin akademik ve mesleki yeterliliklerinin sorgulanarak başlayan çalışma hayatı akabinde engelliliğe dayalı ayrımcılığa bağlı olarak amirler ve çalışma arkadaşları tarafından mobbinge dönüşmektedir.

Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği ile Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası işbirliği ile hazırlanan bu anket engelli kamu personeline yönelik mobbing vaka ve durumlarını tespit etmeye yönelik hazırlanmıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi tüm hizmet sınıflarındaki kadro ve unvanlarda görev yapmakta olan engelli kamu personelinin, BURAYA TIKLAYARAK anketi doldurarak, katkı vermesi beklenmektedir.