KAMUOYU DUYURUSU

Görselde siyah zemin üzerinde orta üst bölümde, Hey Akademi Logosu orta bölümde, beyaz renkte, Kamuoyu duyurusu yazmaktadır. orta alt bölümde, heysosyal, sosyal medya ikonları bulunmaktadır.

                                                                                  KAMUOYU DUYURUSU

            Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği /HEY AKADEMİ(, 10.09.2019 tarihinde kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne kadar derneğin adı, faaliyetleri, projeleri ve hatta telefon numarasına varıncaya kadar mesnetsiz eleştiriler ve karalamalarla itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır. Dernek olarak bir taraftan engelli haklarının korunup – gelişmesi için emek ve enerji harcarken, diğer taraftan da bu tür mesnetsiz ithamlara karşı mücadele etmiş bulunmaktayız.

            HEY AKADEMİ; henüz kuruluşundan 4 ay sonra Ocak 2020’de “Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı (EHİSA)” adlı projeyi hazırlayarak, sunmuş. Hibe sağlayıcısı tarafından yapılan değerlendirme neticesinde kabul edilerek, Haziran 2020’de sözleşme imzalanmıştır. Proje;           22.06.2020 Tarihinde @heysosyal sosyal medya hesaplarımız üzerinden kamuoyu ile paylaşılarak, duyurulmuştur. 01.09.2020 Tarihinde projemizi yürütmeye başlamış, 9 aylık süreyi tamamlamış bulunmaktayız.

            14.05.2021 Tarihinde çeşitli platformlarda TOHAD adlı sivil toplum örgütü Başkanı Süleyman Akbulut tarafından, proje ismini ve içeriğini kendilerinden kopyaladığımıza ve bu sebeple de HEY AKADEMİ ve yöneticileri hakkında, camiada kapsamlı bir ifşa hareketi başlatacaklarını ayrıca stratejik yakınlığı bulunan STK’lardan da destek talep edeceklerine dair çok çirkin, kavgacı, saldırgan, şiddete meyilli, ayrımcılık ve ötekileştirme kokan, damgalayıcı, hedef gösterici bir üslupta mesajlar paylaşıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle görülen lüzum üzerine Derneğimiz tarafından kanıt temelli olarak, savunuculuk yapmak ve hodri meydan diyerek, kamuoyunu aydınlatmak için bu açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur.

 1. 22 Haziran 2020’de @heysosyal Facebook resmi sayfasından Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı adlı projenin kabul edildiği kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu tarihten sonra proje ile ilgili tüm faaliyetler @heysosyal Facebook, İnstagram ve Twitter sayfalarında kamuoyuna duyurularak, yaygınlaştırılmıştır. 14.05.2021 Tarihine kadar projemiz ile ilgili bu tür itham ve isnatlara dair bir bildirimde bulunulmamıştır.
 2. Temmuz 2020’de platform web sitesi için alan adı taraması yaparken, TOHAD adlı örgütün Engelli Hakları İzleme Grubu adlı projesine rastlanmış ve ilgili Derneğin Vekil Başkan Yardımcısı İdil Seda Ak ile telefon görüşmesi yapılarak, proje hakkında bilgi verilmiş, benzer amaçlı proje olması sebebi ile birbirimizi tekrar etmemek adına işbirliği yapılıp – yapılamayacağı konusunda görüş alışverişlerinde bulunulmuştur. Her ne kadar TOHAD Vekil Başkan Yardımcısı İdil Seda Ak, yapılan görüşmede projenin adını söylemediniz diye beyanda bulunmuş olsa da 14.05.2021 tarihinde yapılan incelemelerde, TOHAD Vekil Başkan Yardımcısı İdil Seda Ak’a ait olan @i****a kullanıcı adlı İnstagram hesabının hem @heysosyal kullanıcı adlı Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği’ni, hem de @ehisasosyal kullanıcı adlı Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı İnstagram sayfalarımızı takip ettiği tespit edilmiştir. Bu açıklamadan sonra takipten çıkma ihtimaline karşı da ilgili elektronik delil niteliğindeki erişim adresleri ve ekran görüntüleri de tarafımızca alınmıştır. Dolayısı ile TOHAD Başkan Vekili İdil Seda Ak, Derneğimizi ve ismimizi kopyalamışlar diye itham ettikleri Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı (EHİSA) takipçisi ve dolayısı ile HEY AKADEMİ öncülüğünde kurulmuş olan Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı isminden haberdardır.
 3. Kasım 2020’de Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı (EHİSA)Facebook, İnstagram, Twitter hesabı açılmış, paylaşımlar Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı (EHİSA) adı ile bugüne kadar yapılmıştır. Bu hesaplara dair de 14.05.2021 tarihine kadar bu tür itham ve isnatlara dair hiçbir bildirimde bulunulmamıştır.
 4. org alan adı Temmuz 2020’de Derneğimiz adına tescil edilmiştir. Aralık 2020’de de yayına alınmıştır.
 5. Ocak 2021’de EHİSA’nın mutabakat metni hazırlığı için kamuya açık olarak Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı (EHİSA) Arama Konferansı etkinlik duyurusu paylaşılmış ve katılımcı STÖ’lerle mutabakat metni için ön hazırlık yapılmıştır. Bu çağrı metnimize ilişkin de bu tür itham ve isnatlara dair hiçbir bildirimde bulunulmamıştır.
 6. 06.2020 Tarihinden 14.05.2021 tarihine kadar projemiz ile ilgili hiçbir kişi ya da kurum tarafından isim – içerik kopyalandığına dair ihlal bildirimi ya da uyarı yapılmamıştır. 14.05.2021 Tarihinde bazı platformlarda TOHAD yöneticisine ait mesajlar paylaşılmış ve HEY AKADEMİ’nin kendi isimlerini ve içeriklerini kopyaladığı, bütün platformlarda Derneğimizi ifşa edecekleri ve stratejik ortaklarından da destek isteyeceklerini belirtmiştir. TOHAD Yöneticisine ait olduğu beyan edilerek, paylaşılan mesaj içeriği: “Hak temelli çalışma başkasının emeğini kopyalayarak, yapılmaz. Herkese merhaba; bir konuda düzeltme mesajı olarak bu mesajı yazıyorum. İki gün önce bu kampanyaya imzacı olacağımızı bildirdik. Ancak, hazırlayıcı ekip içerisinde HEY AKADEMİ isimli oluşumun TOHAD olarak, kurmuş olduğumuz Engelli Hakları İzleme Ağının ismini kopyalayarak, bir ağ kurmuş olması, bunu bile bile yapması, hem HEY AKADEMİ’nin hem de Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağının imzacı kuruluş listesinde yer alması sebebiyle imzacı olmayacağımızı duyurmak istiyoruz. Fikir, proje ve oluşum isimlerini bile isteye kopyalayıp, kullanan kişilerle aynı metin içerisinde yer alamayacağımız açıktır. Diğer yandan söz konusu kişinin internet üzerinden kurduğu ağa katılım çağrısı yaptığı ve çağrı metninde kullandığı cümleleri dahi izleme ağımızın yazdığı metinlerden kopyaladığını görmüş bulunmaktayız. Dernek olarak, bu tip fikir intihallerine izin vermeyeceğimizi bilmenizi isteriz. Yılların emeğine saygı duymayarak, isim ve içerik intihali yapan bu kişi ve derneği hakkında camiada kapsamlı bir ifşa hareketi başlatacak olup, stratejik yakınlığımız olan diğer STK’lardan da bu konuda destek isteyeceğiz. TOHAD olarak tavrımız sadece HEY AKADEMİ isimli yapıyadır. Sevgilerimle.” Baştan aşağı yanlış, hatalı ve eksik bilgilerle dolu olan mesajın genel olarak değerlendirmesi ise kavgacı, saldırgan, şiddete meyilli ve ayrımcılık ile ötekileştirme kokan, damgalayıcı, hedef gösterici bu yönü ile hak temelli olduğunu iddia eden bir sivil toplum örgütü ya da yöneticisine yakışmayacak bir mesajdır.
 7. HEY AKADEMİ proje yazarı olan Dernek Genel Başkanı İsmail ÇEVİKBAŞ, 2008 yılından bu yana proje yazmakta ve yürütmektedir. Ayrıca iki farklı yüksek lisans diplomasına sahiptir. Diğer proje yazarlarımız Doç. Dr. Hulusi ALP ve Öğr. Gör. Sinan Tarkan ASLAN hem özel eğitim alanında uzman birer akademisyen hem de yıllardır alanda proje yazarak, yürüten kişilerdir. Dolayısı ile bilimsel etik ve intihal konularına iddia sahibinden daha çok imtina ve özen gösteren kişilerdir. TOHAD tarafından kurulan ağın adı “Engelli Hakları İzleme Ağı”, HEY AKADEMİ tarafından kurulan ağın adı ise “Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı (EHİSA)” olmasına karşın, ısrarla ismimizi kopyalamışlar itham ve isnatları ile HEY AKADEMİ işbirliği olan kuruluşlarla ayrıştırma ve ötekileştirme çabaları da manidardır. Engelli hakları alanında çalışan her örgüt bu alanla ilgili kavram ve veriler ile yasal mevzuatı kullanmakta, elbette benzer ve farklı yönler oluşmaktadır. Bununla birlikte engelli hakları, izleme ve savunuculuk kavramları ya da çalışmaları hiçbir örgütün tekelleştiremeyeceği unsurlardır. Engelli hakları alanında izleme çalışmalarını ilk biz başlattık, başkası bunu yapamaz, yaparsa da bizi kopyalamış olur safsatası alanda ego ve çıkar çatışmalarının yansımasıdır.
 8. “Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı (EHİSA) Kurucu Üyeliği İçin Çağrı ve Davet” başlıklı çağrı metnimizin de TOHAD metinlerinin birebir kopyası olduğu iddiasında bulunularak, fikir intihali yaptığımız ve TOHAD’ın bu tür fikir intihallerine izin vermeyeceği deklere edilmiştir. HEY AKADEMİ olarak; akademik çalışma yapan kişilerin yakinen bildiği intihal programına 17.05.2021 tarihinde çağrı metnimiz sokularak, orijinallik belgesi alınmıştır. Alınan belgede; çağrı metnimizde yazılı bulunan cümlelerin %96 oranında ehisa.org internet adresi ile, yani HEY AKADEMİ tarafından kurulan ağın internet sitesi ile benzerlik olduğu belgelenmiştir. TOHAD’ın iddia ettiği gibi kendilerinin yılların emeği olarak niteledikleri hiçbir fikirleri intihale maruz kalmamıştır. Bu haksız isnat ve ithamlara karşı alınan orijinallik raporu da bağlantıda bilgilerinize sunulmuştur. https://drive.google.com/open?id=19B2QYXhN-p5BPqvsB3sGDA1BhzzjgDuA (Belge tarihi: 17.05.2021)
 9. TOHAD adlı sivil toplum örgütünün resmi web sitesinde yürüttükleri projenin adının “Engelli Hakları İzleme Grubu” olduğu görülmektedir. https://www.tohad.org/tohad/engelli-haklari-izleme-grubu-projesi/ (15.05.2021 Erişim Tarihi)
 10. Yaptığımız taramalarda; TOHAD tarafından yürütülen proje bilgileri, hibe sağlayıcısı olan Sabancı Vakfı web sitesinden incelendiğinde proje adının “Engelli Hakları İzleme Grubu” olduğu tespit edilmiştir. İlgili proje tarihleri 07 Temmuz 2013 – 08 Temmuz 2014’tür. https://www.sabancivakfi.org/tr/sosyal-degisim/engelli-haklari-izleme-grubu (14.05.2021 Erişim Tarihi)
 11. TOHAD tarafından yine ikinci kez hibe desteği ile yürütülen projenin, proje künyesi hibe sağlayıcısı olan Sabancı Vakfı web sitesinde incelendiğinde proje adının Engelli Hakları İzleme Grubu olduğu tespit edilmiştir.. https://www.sabancivakfi.org/tr/sosyal-degisim/engelli-haklari-izleme-grubu-2 (14.05.2021 Erişim Tarihi)
 12. TOHAD isimli sivil toplum örgütünün sözüne ettiği proje web sitesinde; “Hakkımızda” bölümünde proje adı; “Engelli Hakları İzleme Grubu Projesi” olarak belirtildiği tespit edilmiştir. https://www.engellihaklariizleme.org/tr/ehi-proje-hakkinda.html (14.03.2021 Erişim Tarihi)
 13. TOHAD tarafından yine başka bir hibe sağlayıcısı desteği ile yürütülen, proje haber metni ilgili hibe sağlayıcısı olan STGM web sitesinde incelendiğinde, proje adının “Engelli Hakları İzleme Ağı” olduğu açık bir biçimde tespit edilmiştir. https://www.stgm.org.tr/belediye-stratejik-planina-engelliler-konusunda-katki-belgesi-yayinlandi (14.05.2021 Erişim Tarihi)
 14. Yine STGM hibe desteği ile TOHAD tarafından yürütülen, proje ile ilgili katılımcı bir STÖ web sitesindeki haber metninde de projenin adı; “Engelli Hakları İzleme Ağı” olarak yer aldığı tespit edilmiştir. https://www.eged.org/node/556 (14.05.2021 Erişim Tarihi)
 15. Engelliler Konfederasyonu web sitesinde Birleşmiş Milletlere sunulacak olan gölge rapor ile ilgili yayınlanan dosyada TOHAD tarafından kurulan ağın adı; “Engelli Hakları İzleme Ağı” olarak geçtiği tespit edilmiştir. https://www.engellilerkonfederasyonu.org.tr/storage/2020/04/1-8-BM-Engelli-Haklar%C4%B1-Komitesi-CRPD-T%C3%BCrkiye-STK-G%C3%B6lge-Raporu-min.pdf (14.05.2021 Erişim Tarihi)
 16. TOHAD tarafından Belediye Stratejik Katkı Planı ile ilgili yapılan çalışmaya dair haber metninde de “Engelli Hakları İzleme Ağı” adının kullanıldığı görülmektedir. https://www.tohad.org/tohad/belediye-stratejik-planina-engelliler-katki/ (15.05.2021 Erişim Tarihi)
 17. TOHAD tarafından Avrupa Birliği desteği ile hazırlanan “Belediye Stratejik Planına Katkı” adlı yayında “Engelli Hakları İzleme Ağı adına TOHAD künyesi bulunduğu tespit edilmiştir. http://www.tohad.org/tohad/storage/2019/08/belediye_strateji_belgesine_katki.docx (14.05.2021 Erişim Tarihi)
 18. Platformlar; 5253 sayılı Dernekler Kanununun 25’inci maddesi ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinin 94’üncü Maddesi esasları doğrultusunda kurulurlar. Bu bağlamda; TOHAD adlı sivil toplum örgütü bu çirkin hadisenin yaşandığı 14.05.2021 tarihine kadar resmi olarak “Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı ((EHİSA)” adı ile bir platform kurmuş ise bağlı bulunduğu Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğünden resmi yazı alarak, tarafımıza ibrazı halinde ilgili resmi yazı ve mutabakat metninin tarafımızca incelenmesi ve evrak doğrulamasının yapılmasının akabinde, HEY AKADEMİ olarak derhal kurmuş olduğumuz ağın adını değiştirmeye hazırız. Fakat, 14.05.2021 tarihine kadar TOHAD adlı sivil toplum örgütü tarafından “Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı (EHİSA)” adı ile bir platform kurulmuş değil ise, TOHAD adlı sivil toplum örgütü tüm engelli camiası ve kamuoyu nazarında müfteri durumuna düşecektir.
 19. Öte yandan her ne sebeple olursa olsun hak temelli anlayış ile çalıştığını iddia eden TOHAD, farklı bir ağın sekreteryasında birlikte görev yaptığımız bir kuruluş olmasına karşın, Derneğimiz ile hiçbir şekilde iletişime geçilmeden, tamamen haksız gerekçelerle yukarıda bilgilerinize sunulan çirkin paylaşımı yaparak kavgacı, saldırgan, şiddete meyilli ve ayrımcılık ile ötekileştirme kokan, damgalayıcı ve hedef gösterici paylaşımda bulunmayı tercih etmiştir. Dolayısı ile de engelli hakları için mücadele ediyoruz, engelli sivil toplum hareketinin gelişmesi için çalışıyoruz gibi misyon cümlelerinin de tamamen algı odaklı olduğu ortaya çıkmıştır.

Yukarıda internet kaynakları ve yayınları kanıt göstermek sureti ile de açık ve sarih bir biçimde ortaya koyduğumuz gibi TOHAD adlı sivil toplum örgütünün yürütmüş olduğu projenin adı “Engelli Hakları İzleme Grubu” ve kurduğu ağın adı da “Engelli Hakları İzleme Ağı” olarak tespit edilmiştir. Google taramasında ise ilk 10 sayfada Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı adının kullanıldığına rastlanılmamıştır.

      HEY AKADEMİ olarak; 22 Haziran 2020’den bugüne haber ve etkinliklerini paylaştığımız ve 1 Eylül 2020’den bugüne yürüttüğümüz projenin adı ve kurduğumuz ağın adı “Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı”, kısa adı da EHİSA’dır.

TOHAD adlı örgütün     resmi web sitelerinde, hibe sağlayan kuruluş web sitelerinde, proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katılan STÖ web sitelerinde ve Avrupa Birliği finansal desteği ile hazırlanarak, yayınlanmış olan yayınlarda proje isminin Engelli Hakları İzleme Grubu, kurulan ağ adı da Engelli Hakları İzleme Ağı olarak belirtilmiş ve aleni olarak da paylaşılmış olmasına rağmen Derneğimiz tarafından kurulan Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı (EHİSA) adının kopya olduğu ve kendileri tarafından bu ağın kurulmuş olduğunun beyan edilmesi hukuki ve etik olarak çirkin bir itham ve mesnetsiz bir isnattır. Ayrıca ilgili sivil toplum örgütünün hem Engelli Hakları İzleme Ağı hem de Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı isimlerini sahiplenmesi ve engellilik çalışmalarını tek elinde toplamaya çalışması da bizim açımızdan üzücüdür. Bir ağın, bir adı olur ve mutabakat metnine de bu şekilde yazılır.

Bu bağlamda; yukarıda safahatı ile internet kaynakları ve Avrupa Birliği finansmanı ile hazırlanarak, yayınlanan yayınları kanıt göstermek sureti ile açık ve sarih bir biçimde, ortaya koyduğumuz maddi gerçekleri kamuoyunun taktirlerine bırakıyoruz.

HEY AKADEMİ olarak; TOHAD adlı sivil toplum örgütü ile bugüne kadar hiçbir işbirliğimiz bulunmamakla birlikte, bundan sonra da işbirliği yapmayacak olup yayınlarını referans göstermek sureti ile dahi kullanmayacağımızı beyan ederiz.

Hak temelli çalışan sivil toplum örgütleri birbirini destekler, güçlendirmek için çalışır, el birliği – güç birliği yaparak çalışma alanıyla ilgili sorunlara çözüm üretmek için faaliyette bulunur. Ben yaptım – sen yaptın kavgasından ziyade farklı olmasına rağmen ismimizi kopyalamışlar diye haksız itham ve isnatlarla, “engelli camiasında kapsamlı bir ifşa başlatacağız, stratejik yakınlığımız olan STK’lardan da destek talep edeceğiz” gibi derebeyi misali tehditler ile aba altından sopa göstermezler. Engelli hakları ya da diğer çalışma alanlarında izleme ve savunuculuk yapmak ya da izleme ve savunuculuk kelimelerini kullanıp – kullanmamak da her sivil toplum örgütünün kendi inisiyatifindedir, kimseden ve hiçbir kuruluştan icazet alınması da gerekmemektedir.

Sonuç olarak; öncelikle TOHAD adlı örgütün Başkanı Süleyman Akbulut tarafından tamamen haksız gerekçelerle yapılan ve yukarıda detaylı olarak verilmiş bulunan çirkin, kavgacı, saldırgan, şiddete meyilli, ayrımcılık ve ötekileştirme kokan, damgalayıcı ve hedef gösterici açıklamasından dolayı şiddetle kınıyoruz. Ayrıca yine yukarıda yaptığımız açık çağrıyı tekrarlıyoruz. TOHAD tarafından bırakın 2013’ü, bu çirkin hadisenin yaşandığı güne kadar Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı (EHİSA)olan isimli bir platform kurulmuş ise, bağlı bulundukları Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden alacakları resmi yazı ve mutabakat metnini tarafımıza ibraz etsinler. Eğer böylle bir durum söz konusu ise HEY AKADEMİ olarak, kurduğumuz ağın adını derhal değiştirmeye hazırız. Fakat, böyle bir resmi yazı ibrazında bulunamıyorlarsa bizim ve vicdan sahibi herkes için müfteri durumuna düşeceklerini belirtmek isteriz. Ayrıca hak temelli olarak faaliyette bulunduğunu iddia eden TOHAD’ın adeta HEY AKADEMİ için çeteleşme ilanını, bu şekilde Derneğimizi itibarsızlaştırarak, yalnızlaştırma ve ötekileştirme çabalarını da gerçek anlamda hak temelli olarak faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve üyelerinin taktirlerine bırakıyoruz.

HEY AKADEMİ olarak; bizler eşit ve erişilebilir bir Türkiye için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

            Kamuoyuna ve engelli camiasına saygı ile duyurulur.

HEY AKADEMİ Yönetim Kuru