Örgütsel Gelişim Kampı Başladı!

Görselin sol üst köşesinde açıklama bölümündeki metin bulunmakta, görselin sağ alt köşesinde yarı saydam şekilde toplantı salonu görseli yer almakta, Görselin sağ altında, hey akademi logosu , onun yanında heysosyal sosyal medya ikonları bulunmakta.

Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (HEY AKADEMİ) tarafından yürütülen “Yerelde Güçlü Sivil Toplum İçin Nitelikli Aktivistler Projesi” kapsamında; 11 – 14 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Örgütsel Gelişim Kampı ilk günü ile başladı.

İnci KAYNARPINAR ve Nihal ÜNALAN’ın sunumu ile başlayan etkinlik tanışma oturumu ile devam etti. Ardından “Bizim Hikayemiz” oturumu için HEY AKADEMİ Genel Başkanı İsmail ÇEVİKBAŞ söz aldı.

ÇEVİKBAŞ; “sivil toplumun demokratik hayatın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu, bu sebeple de aktif ve etkin yurttaşlık bilinci ile sosyal ve ekonomik hayata katılımın önem arz ettiğini, sivil toplum olarak engelli haklarının korunması ve geliştirilmesi noktasında hak temelli anlayış ile faaliyet gösteren örgütlere ihtiyaç bulunduğunu” söyledi.

ÇEVİKBAŞ, “işte bizler HEY AKADEMİ olarak bu inanç ile sivil toplum hareketi olarak fkirlerin ete kemiğe bürünmüş haliyiz” dedi.

İsmail ÇEVİKBAŞ’ın sunumunun ardından Öğr. Gör. Sinan Tarkan ASLAN, Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi verdi.

Görselde Hey Akademi Başkanı Kürsüde Konuşma Yapıyor
Etkinliğe katılan katılımcıların salonunun genel görüntüsü