HİKAYEMİZ

Erişilebilir Eğitim

Kuruluş Hikayemiz

Bizim hikayemiz; evrensel tasarım ilkesinin standart olarak uygulandığı, kamu ve özel sektör tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerden, herkesin eşit ve erişilebilir bir biçimde yararlandığı bir Türkiye hayali ile başladı. Sivil toplum; tarihsel süreç içinde geleneksel olarak sosyal dayanışma ve yardımlaşma ile toplum içinde birlik ve beraberliği sağlama misyonu ile oluşmuş bir organizasyon biçimidir. Yeryüzünde olan herşey gibi sivil toplumda zaman içinde gelişen ve değişen bir sektör olarak; günümüzde geleneksel misyonunun yanısıra toplumların demokratikleşmesi, bireylerin demokratik yaşam kültürünü benimsemeleri ve içselleştirmeleri, aktif ve etkin bir vatandaş olma bilinciyle karar alma ve politika geliştirme süreçlerine dahil olarak, insan haklarının korunup, gelişmesini sağlayan itici bir güç ve lokomotif haline gelmiştir. Engellilik; multidisipliner bir çalışma alanı olmakla birlikte bu alanı pek çok farklı kesim sahiplenmiş. Bu sahiplenme de lütuf odaklı anlayış ile beraberinde, engelliliğin maddi ve manevi suistimalini getirmiştir.

Birlikteliğin Gücü
Bir grup insan parkta birlikte elele

Çalışma İlkelerimiz​

Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (HEY AKADEMİ); üyelerine, gönüllülerine, takipçilerine, çalışanlarına, faydalanıcılarına, katılımcılarına, paydaşlarına, iştirakçilerine, ortaklarına ve bağışçılarına her tür dil, din,mezhep, ırk, etknik köken, cinsiyet, hamilelik,  siyasi ve felsefi düşünce ya da görüş, sosyal ve ekonomik statü, yaş ve engelliliğe dayalı ayrımcılık içeren söz ve davranışa karşı koruyucu bir çalışma ortamı sağlamayı ve faaliyetler düzenlemeyi taahhüt eder. Bu kapsamda çalışma ilkelerimiz:

Yazıyı Büyüt
Kontrast