Dünya Braille Günü

Görselin sol üst köşesinde, Hey Akademi logosu yer almaktadır, görselin orta üst bölümünde, Braille harflerle yazılmış bir kağıdın üstünde duran el görseli yer almaktadır, görselin orta alt bölümünde açıklama bölümündeki metin yer almaktadır, görselin sağ alt bölümünde, heysosyal, sosyal medya ikonları yer almaktadır.

Braille Tarihçesi:

1821 Yılına gelinceye kadar görme engelli bireyler, latin harflerinin deri ya da kalın kağıt üzerine kabartılarak oluşturulan bir sistemle okur – yazar olmaktaydılar. Ancak, bu sistem yaygın olarak kullanılamadığından, görme engellilerin eğitim başta olmak üzere sosyal ve ekonomik hayata katılımları asgari düzeyde idi.

Kendisi de bir kaza sonrası kör olan Louis Braille; görme engellilerin yaşadıkları bu soruna çözüm bulabilmek için çaba sarf etmiş ve nihayetinde de bugün adını taşıyacak olan Braille alfabesi ve yazı sistemini geliştirmiştir.

Ülkemizde kabartma yazı olarak da bilinen Braille alfabesi temel olarak; iki sütun halinde aşağı doğru üçer noktadan toplam altı noktanın, noktaların bulunduğu konumlara göre tek, ikili, üçlü vb. kombinasyonlarına göre harf değri almakta ve yazı sistemi oluşmaktadır. Yazarken sağdan sola doğru yazılan Braille yazı, okunurken soldan, sağa doğru okunur. Ve bu alfabeyi herkes kolaylıkla öğrenebilir, sadece parmak hassasiyeti önem arz etmektedir.

Eğitim Sistemi ve Braille

Görme engelli bireyler Braille alfabesi ile okuyup, yazmaktadırlar. Ancak, mevcut eğitim sisteminde ağırlıklı olarak bütünleşik – kaynaştırma eğitimi alan görme engelliler olmak üzere görme engelliler okulları mezunu olan görme engelliler bu alfabe ile okur – yazar değildir. Bu noktada eğitim sistemimiz ve özel eğitim müfredatının eleştirel bir bakış açısı ile yeniden düzenlenmesi gerektiği inancındayız.

Elektronik Ev Aletleri ve Braille

Her birey gibi görme engelliler de evlerinde beyaz eşya ve elektronik ev aletleri kullanmaktadırlar. Fakat, maalesef evrensel tasarım ilkesinden uzak olarak tasarlanan bu tüketim malzeürünlerinde görme engelliler için Braille / sesli uyarı ve yönlendirme, Braille / sesli kullanım kılavuzu vb. bulunmamaktadır.

ÖSYM ve Braille

Görme engelliler; Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda (YKS, ALES, YDS vb.) Braille soru kitapçığı talep etmekte, fakat bu talep karşılanmamaktadır.

Fiyat Etiketi ve Menüler:

Her gün görme engelli olmayan bireyler için sıradan kolay bir rutindir, gidilen kafr ve restoran gibi sosyal mekanlarda menüye bakarak, seçim yapmak ve sipariş vermek. Fakat, binlerce tesiste Braille veya karekod sistemli menü bulunmadığı için görme engelliler her zaman başkalarına bağımlı kalmaktadırlar.

Braille; bir lüks değil asgari insan hakkıdır.