“Yerel Gençlik Derneklerini Güçlendirme Ağı” Projesi İlk Konferansına Katıldık

Pi Gençlik Derneği tarafından, 4 – 6 Eylül 2020 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen “Yerel Gençlik Derneklerini Güçlendirme Ağı” projesi kapsamında “1. Arama Konferansına” katıldık. Yerelde güçlü sivil toplum için el birliği – güç birliği yapmak için heyecan duyuyoruz.