“İzleme Raporlarında Veri Toplama Eğitimi”’ne Katıldık

Sahada sorunları araştıran, izleyen ve raporlayan bir STÖ olarak; Etkiniz Avrupa Birliği Programı tarafından, 19 – 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenen “İzleme Raporlarında Veri Toplama Eğitimine” katılım sağlıyoruz.