GP Perspektif Buluşmaları İle Gelişiyoruz

GP Perspektif Buluşmaları kapsamında; sivil toplum kuruluşlarının gelecek vizyonu çerçevesinde, “küresel amaçlar, kalite, dayanışma ağları, gönüllülük, sosyal etki, sosyal girişimcilik” gibi konu başlıklarını, farklı bakış açılarından dinliyoruz, sivil toplum ufkumuz açılıyor.