“Birleşmiş Milletler Özel Prosedürleri ve Özel Raportörlerinden Nasıl Yararlanırız?” webinarına Katıldık

Yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Etkiniz Avrupa Birliği Programı tarafından düzenlenen, “Birleşmiş Milletler Özel Prosedürleri ve Özel Raportörlerinden Nasıl Yararlanırız?” webinarına katılım sağladık.