Katılım Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü Eğitimine Katıldık

HEY AKADEMİ Genel Başkanı İsmail ÇEVİKBAŞ ve Genel Sekreteri Fatih SAYAR; 28 Ocak – 1 Şubat 2020 tarihleri arasında Ankara’da, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) tarafından yürütülen Katılım Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü Eğitimine katıldı.