2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

oyu Mavi renk arka fon üzerinde, çapraz bir şekilde duran, beyaz renk gazete! HEY POSTA adlı gazetenin sol bölümünde ; açıklama bölümündeki metin bulunmakta, sağ bölümünde etkinliğe ait bir fotoğraf yer almaktadır. Görselin sağ altında, HEY AKADEMİ logosu ve sol alt bölümde “@heysosyal” ibareli Facebook, İnstegram, Twitter sosyal medya ikonları yer almakta.

Derneğimizin 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03.03.2024 Pazar günü saat 20.00’da Hilton Garden in Isparta toplantı salonunda aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Toplantı yeter sayısının bulunmaması halinde ise ikinci toplantı 17.03.2024 Pazar günü saat 14.00’da aynı yerde ve gündemle toplanacaktır.

Tüm üyelerimize duyurulur.

 

GÜNDEM

1- Açılış ve Yoklama

2- Divan Başkanlığı’nın Teşkili

3- Gündem Maddelerinin Okunması

4- Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan İsmail ÇEVİKBAŞ’ın Konuşması

5- Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve İbrası

6- Bütçenin Görüşülmesi ve İbrası

7- Denetim Kurulu Raporlarının Görüşülmesi

8- Yönetim Kurulu Seçiminin Yapılması

9- Denetim Kurulu seçiminin Yapılması

10- Tahmini Bütçenin Görüşülmesi

11- Tüzük Tadilat Önerilerinin Görüşülmesi

12- Yönetim Kuruluna Verilecek Yetkilerin Görüşülmesi

13- Üyelik Giriş ve Yıllık Aidat Tutarlarının Tespiti

14- Serbest Kürsü Konuşmaları

15- Kapanış