Kütüphaneler Haftası ve Görme Engelliler

Görselin arka planında, kütüphane içini gösteren bir resim yer almaktadır, görselin orta sol bölümünde , Görme Engellilerin Kütüphane Hizmetlerine Erişim Hakkı, yazısı yazmaktadır, yazının altında raporların kapak görselleri yer almaktadır, görselin sağ alt bölümünde, HEY Akademi logosu, logonun tam karşısında , heysosyal, sosyal medya ikonları yer almaktadır.

Ülkemizde; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2011 yılında yapılan Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarına göre ülke nüfusunun %6.9’unu engellilerin oluşturduğu tespit edilmiştir. Gözlük veya lens kullansa dahi görme sorunları yaşayanlar bu oran içinde %1.4’ü oluşturmaktadır.

            Engelli bireylerin başkalarından bağımsız bir biçimde sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması için ön koşul, herkes gibi kamu ve özel sektör tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden eşit ve erişilebilir olarak yararlanabiliyor olmalarıdır.

            Anahtar öneme sahip olan eğitim hayatında tüm bireyler bilgi edinmek, bilgi ve görgüsünü arttırmak, genel kültür sahibi olmak, araştırma ve inceleme yapmak, akademik çalışma yapmak veya sınavlara hazırlanmak için kütüphanelerden yararlanmaktadırlar. Öte yandan günümüzde kütüphaneler düzenlenen kültür – sanat aktiviteleriyle toplumsal yaşam alanları haline gelmişlerdir. Eğitim – öğretim sürecini tamamlayan bireyler de yine benzer amaçlarla kütüphaneleri kullanmaktadırlar.

            Bu yıl 27 Mart Pazartesi ile başlayan hafta ülkemizde Kütüphaneler Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu hafta içinde ulusal düzeyde yapılan kutlama etkinliklerine bakıldığında ise yine engellilerin unutulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

            Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (HEY AKADEMİ) olarak, Etkiniz Avrupa Birliği Programı desteği ile Türkiye’de en yaygın olarak bulunan Halk Kütüphaneleri’nin fiziki, akademik ve dijital erişilebilirlik durumlarını tespit ederek, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma ve güvence altına alınan engelli hakları perspektifinde insan hakları izlemesi gerçekleştirdiğimiz Görme Engellilerin Kütüphane Hizmetlerine Erişim Hakkı raporunun Türkçe ve İngilizce dilinde çevirisini paylaşıyoruz.

            Raporda, halk kütüphanelerinin fiziki, akademik ve dijital erişilebilirlik durumları ile insan hakları temelinde izleme tespitleri ve karar alıcı – politika geliştiricilere yönelik öneriler yer almaktadır.

            Herkes için eşit, erişilebilir ve kapsayıcı bir halk kütüphanesi tasarımının tüm ülke genelinde yaygınlaştığı Kütüphaneler Haftaları’nı kutlamak dileği ile.

 

Görme Engellilerin Kütüphane Hizmetlerine Erişim Hakkı Raporu – TR

 

Görme Engellilerin Kütüphane Hizmetlerine Erişim Hakkı Raporu Yönetici Özeti – TR

 

Görme Engellilerin Kütüphane Hizmetlerine Erişim Hakkı Raporu – EN

 

Görme Engellilerin Kütüphane Hizmetlerine Erişim Hakkı Raporu Yönetici Özeti – EN