Görme Engellilerin Kütüphane Hizmetlerine Erişim Durumları Araştırması

PROJE KÜNYESİ

Proje Adı                                     : Görme Engellilerin Kütüphane Hizmetlerine Erişim Durumları Araştırması

Proje Yılı                                     : 2021

Destekleyen Kuruluş / Program: Etkiniz Avrupa Birliği Programı

Projenin Amacı                           :

Modern dünyada birey gibi eğitim vazgeçilmez bir insan hakkıdır. Eğitim denilince de ilk akla gelen 5 kelimeden biri kitap, biri kütüphane olur genelde! Çünkü, eğitimin anahtarı bilgi hazinesi kitaplardır ve kitaplar kütüphanelerde vatandaşların hizmetine sunuılmuştur.

Peki, engelli bireyler kütüphanelere fiziki olarak erişim sağlayabiliyor mu? Kütüphanelerde bulunan basılı ve elektronik yayınlara engelliler erişebiliyor mu? Kütüphanelerde engelliler için özel destekleyici ve yardımcı araç – gereç ya da yazılımlar var mı? İşte bu sorulara cevap aramak ve kütüphanelerin herkes için erişilebilir olması amacıyla katkı sağlamak adına İstanbul’da bulunan, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneleri izleyerek, raporlama yapılacaktır. 

İlgili rapor kamuoyu ve karar alıcı – politika geliştiricilerle paylaşılarak,bilgiye erişim için katkı sağlanacaktır.

Ayrıca kütüphane erişilebilirliği için hazırlanacak olan gösterge seti tüm sivil toplum örgütlerinin kullanımına sunularak, izleme çalışmalarına destek olunacaktır.

Hazırlanacak olan kısa filmler ile kamuoyunun dikkati konuya çekilerek, farkındalık sağlanacaktır.