Görme Engelli Öğretmenlerin EBA Erişim Durumları Araştırması

PROJE KÜNYESİ

Proje Adı                                     : Görme Engelli Öğretmenlerin EBA Erişim Durumları Araştırması

Proje Yılı                                     : 2021

Destekleyen Kuruluş / Program: HEY AKADEMİ

Projenin Amacı                           :

Görme Engelli Öğretmenlerin EBA Erişim Durumları Araştırması Projesi; T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapmakta olan görme engelli öğretmenlere uygulanacak olan anket ve bu anket sonuçlarının analiz edilerek, raporlanmasını böylece görme engelli öğretmenlerin EBA erişim durumlarını tespit ederek, karşılaşılan sorunlar ve alternatif çözüm önerilerini kamuoyu ve karar alıcı – politika geliştiricilerle paylaşmayı amaçlamaktadır.