Engelli Kamu Personeli Mobbing Araştırması

PROJE KÜNYESİ

Proje Adı                                     : Engelli Kamu Personeli Mobbing Araştırması

Proje Yılı                                     : 2021

Destekleyen Kuruluş / Program: HEY AKADEMİ

Projenin Amacı                           :

Engelli Kamu Personeli Mobbing Araştırması Projesi; Türkiye’de kamuda istihdam edilerek, sosyal ve ekonomik hayata aktif olarak katılım gösteren engellilerin iş yerlerinde amirleri veya iş arkadaşları tarafından engellilik durumuna bağlı olarak karşılaştıkları mobbing vaka ve durumları tespit edilerek, raporlanarak kamuda engelli personelin çalışma hakkının izlenmesi amaçlanmaktadır.

Hazırlanacak olan rapor kamuoyu ile karar alıcı – politika geliştiricilerle paylaşılarak, yaşanan sorunlara dikkat çekilecek ve alternatif çözüm önerileri sunularak, kalıcı, kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümlere katkı sağlanacaktır.