Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Çalışmasına Katıldık

HEY AKADEMİ adına Gülsüme ŞENOCAK; Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Türkiye Masası’ndan, Avrupa Komisyonu Türkiye Masası Şefi Bernard BRUNET’in misafir olduğu çalışma ziyaretine katıldı.