HEY AKADEMİ Genel Başkanı İsmail ÇEVİKBAŞ ve Genel Sekreteri Fatih SAYAR; 4 – 7 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara’da, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) tarafından yürütülen Katılım Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü Eğitimine katıldı.