Görme Engellilerin Bilgiye Erişim Ağı Projesi

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen “Görme Engellilerin Bilgiye Erişim Ağı Projesi” kapsamında; HEY AKADEMİ Genel Başkanı İsmail ÇEVİKBAŞ, Genel Sekreteri Fatih SAYAR, Mali Sekreter Öğr. Gör. Sinan Tarkan ASLAN, Uluslararası İlişkiler Sekreteri Betül CANKAR ve proje katılımcısı Zeynep BARAK 16 – 21 Eylül 2019 tarihleri arasında Berlin / Almanya ve Brüksel / Belçika’da çeşitli kurum ve kuıruluşlara çalışma ziyaretlerinde bulundu.